Niels Jægerum

Niels Jægerum

Niels Jægerum er seniorkonsulent hos UCN og COK/VIA og er i særlig grad optaget af
metaforisk organisationsudvikling og symbolisme. Niels Jægerum har bl.a. skrevet: Det metaforiske
lederskab UCN 2013 og Organisationsbilleder UCN 2015

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 16. marts 2017.

I denne artikel undersøges og diskuteres forholdet mellem hverdagsrealistisk retorik og konstruktionsperspektivet med inddragelse af en case fra sygehusverdenen. Der argumenteres for både forskelle og ligheder i positivismen og konstruktionismen og åbnes til en socialkonstruktivistisk position, som medtænker såvel subjektiveringen som objektiveringen. Artiklen er relevant for de ledere som ønsker at reflektere over sandhed, subjektivitet og virkelighed som størrelser, vi kan undersøge ud fra forskellige perspektiver.

Publiceret den 1. april 2015.

I artiklen udfolder forfatteren, hvordan du som leder kan arbejde med metaforisk organisations-udvikling og hvilke lederkompetencer, der udfordres i dette perspektiv.

Publiceret den 1. marts 2013.

Artiklen giver bud på mulige sammenhænge mellem metaforisk kropsorientering, konventionelle organisationsbilleder og den strukturelle ontologiske metaforik i lederskabet. Artiklen inviterer læseren ind i et videnskabsteoretisk diskursivt domæne og belyser det sproglige bagland for de udbredte kategoriseringer, vi møder virkeligheden med inden for de multiple organisatoriske fællesskaber. Artiklen tilsættes postmoderne ledelsesdigte, der siger det hele på en anden måde.

Publiceret den 1. august 2012.
tsunami_bølge

I Tsunamiledelse bølger fortællinger og refleksioner over ledelse i forskellige paradigmer og hvilke mulighedsrum lederen får for at manøvrere i foranderligheden og håndtere usikkerheden, alt efter hvilket blik lederen anlægger på sin virkelighed. Artiklen er skrevet ud fra et konstruktionsperspektiv og undersøger organisatoriske metaforers betydninger for den sociale virkelighed, der skabes gennem vores sprogbrug og blikke på virkeligheden. Artiklen afsluttes med ”Ti bud på tsunamiledelse”

Publiceret den 1. august 2012.

Få et indblik i den filosofisk inspirerede ledelsestænkning – protreptikken – der har over 2000 år på bagen som både ledelseskoncept og coachingform. Artiklen veksler mellem at være filosofisk og taktisk-operationel. Artiklens filosofiske passager har til formål, at give læseren et udfoldet indblik i det filosofiske univers, der er fundamentet for protreptikken. De taktisk-operationelle momenter i artiklen skal give læseren en ramme for det protreptiske lederskab.

Lektor og foredragsholder Niels Jægerum, UCN niels.jaegerum@gmail.com