Ledelse og styring af digital forandring i fagprofessionerne

Digital forandring udfordrer ledelse og styring i alle professionsfelter. Senest har corona sat turbo på brugen af digitale platforme i fx skole og beskæftigelsesindsatsen, ligesom AI og automatisering i stigende grad sætter nye præmisser for både offentlige ledere og fagprofessionelles arbejde (Hundebøl, Pors og Sørensen 2020; Haakanson Lindqvist og Petterson 2019). Digitalisering udfordrer beslutningsprocesser og den professionelle dømmekraft, ligesom det kræver en gentænkning eller tilpasning af kerneydelserne i både den offentlige og den private sektor 

Det er i sig selv en udfordring at tale om ledelsesopgaven fordi forskellige miljøer bruger forskellige begreber og forskellige modeller. Ét af disse begreber er teknologiforståelse, som vi kan forvente kravler højere og højere op på dagsordenen for både grund- og videreuddannelse i de kommende år (Riis m.fl. 2021, Børne- og undervisningsministeriet 2021). Teknologiforståelse er én tilgang til den omfattende opgave med kompetenceudvikling og videndeling, som organisationerne sætter i værk for tusinder af fagprofessionelle. Det betyder, at uddannelserne skal udvikle nye aktiviteter, som kan løfte de digitale kompetencer hos ledere, lærere, pædagoger, forvaltere og mange flere. 

Forskningen har de senere år haft fokus på de professionelle, som har kontakt til borgerne – fx lærere, der bruger digitale undervisningsmidler, og socialrådgivere, der bruger automatisering til at forberede kontakt til og vurdering af borgere – men der mangler forskning i de ledelsesopgaver, som er forbundet med disse praksisser. Hvad er de vigtigste opgaver for ledere, der søger at fremme brug af digitale redskaber? Hvordan skaber ledere balance mellem medarbejdernes behov og forventninger i styringskæden? Hvordan kan ledere både udvikle egne kompetencer og den organisatoriske viden om digital teknologi? Hvad er de faglige ledelsesopgaver som del af digital forandring?

Dette temanummer søger at samle viden fra forskningsmiljøer, som arbejder med ledelse af digitalisering og digital forandring i professionsfelterne. Det kan handle om teknologiforståelse, men også om andre begreber og modeller, som søger at løse behovet for læring og forandring. Vi søger bidrag fra forskere, som arbejder empirisk og/eller teoretisk med udfordringer forbundet med ledelse og/eller styring af digital forandring. 

Det er en forudsætning at bidragene har ledelse i fagprofessionel praksis som sin genstand, eller eksplicit forholder sig til bidragets relevans for denne praksis.

Eksempler på problemer:
Hvilke udfordringer oplever ledere ved digital forandring i bestemte professionsfelter?
Hvilke erfaringer er der med ledelse af teknologiforståelse i forskellige professionsfelter?
Hvordan skabes ledelse af digital forandring indenfor skole, dagtilbud, sundhed eller andre områder?
Hvilke nye forandringsopgaver opstår med digitaliseringen af skole, sundhed, dagtilbud og det sociale område?
Hvilke faldgruber eller misforståelser præger ledelse af digitalisering?
Hvilke former for kritik og refleksion er afgørende for ledelsesopgaven?
Hvordan arbejder ledere med kompetenceudvikling, som fokuserer på både organisation og teknologi? 

Tidsplan
Spørgsmål til call’et kan rettes til Søren Hornskov på sbho@kp.dk
Deadline for indsendelse af abstract til Søren Hornskov, sbho@kp.dk: 7. februar
Feedback på abstract og besked om artiklen er optaget i temanummeret senest 25. februar
Deadline for aflevering til review 20. juni 2022

Tema-redaktører:
Søren Hornskov, Niels Borch Rasmussen, Mathilde Høybye Mortensen, Jan Rosenmeier og Anja Pors.

Litteratur
Børne- og Undervisningsministeriet. (2021). Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Hundebøll, Jesper; Pors, Anja Svejgaard; Sørensen, L. H. (2020). Digitalisering i offentlig forvaltning. Samfundslitteratur.
Håkansson Lindqvist, M., & Pettersson, F. (2019). Digitalization and School Leadership: On the Complexity of Leading for Digitalization in School. International Journal of Information and Learning Technology, 36(3), 218–230.
Riis, Marianne mfl. (2021): Teknologiforståelsens fagdidaktik. Learning Tech, 10.