Rasmus Bergmann

Rasmus Bergmann

Rasmus Bergmann er ph.d., cand.soc. og adjunkt i ledelse, organisation og forvaltning på Københavns Professionshøjskole (KP). Her forsker han i organisering og ledelse inden for velfærdsprofessionsfelterne med særligt fokus på det politiske i det ledelsesmæssige. I øjeblikket er Rasmus projektleder på forskningsprojekter om ledelse af samskabelse og om forholdet mellem ledelsesteori og velfærdspraksis. Rasmus har tidligere undervist på bl.a. kandidatuddannelsen i Politisk Kommunikation og Ledelse, CBS, og underviser i øjeblikket på Diplomuddannelsen i Ledelse, KP.

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 21. december 2018.

Bogen tilbyder en lang række ’tænketeknologiske’ begreber, som kan bruges til at bedrive refleksivt lederskab, ligesom bogen involverer en række praksiseksempler, der kan give (selv)kritisk stof til eftertanke. Dens invitation til kritisk refleksivitet i forhold til egne og andres selvfølgeliggjorte forståelser af lederskab og dets praktiske implikationer er tiltrængt og hilses velkomment. Selvom bogen ikke evner at tage egen medicin og således selv forholde sig refleksivt til sin egen anmodning om konstant at forholde sig refleksivt – så er den bestemt anbefalelsesværdig som et bidrag til at fremme en refleksiv tilgang til ledelse og lederskab i teori såvel som praksis.

Ph.d., cand.soc, Adjunkt i ledelse, organisation og forvaltning,
Københavns Professionshøjskole. 
E: rasb@kp.dk