Agnete Meldgaard Hansen

Agnete Meldgaard Hansen

Agnete Meldgaard Hansen forsker i arbejdsliv og arbejdsmiljø med særligt fokus på arbejdet i den offentlige sektor. Hun interesserer sig for, hvordan arbejdslivet for offentligt ansatte er under udvikling og omkalfatring, i samspil med forandringer i de teknologiske, styringsmæssige og samfundsmæssige rammer for arbejdet. Senest har hun studeret hvilken betydning de aktuelle bevægelser for ’frisættelse’ af den offentlige sektor får for arbejdslivet – blandt andet i form af nye rammer for arbejdstiden og forsøg med 4 dages arbejdsuge.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatterne undersøger på, hvilke måder 4 dags arbejdsuge er frisættende fra og i arbejdet, og viser de medfølgende ledelses- og arbejdslivsmuligheder, dilemmaer og udfordringer, og viser behovet for en tillidsbaseret ledelse med mere individuel forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere, og en opmærksomhed på at fritid og arbejdslivs skal balanceres på nye måder.

Lektor, ph.d.
Center for Arbejdslivsforskning
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet

E: agmeha@ruc.dk