Ane Feilberg

Ane Feilberg

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 3. december 2018.

Casen tager afsæt i to pædagogers frustrationer over, at der ikke er indlagt forberedelsestid i deres arbejdstid og deres beslutning om at tage problemstillingen op til drøftelse med den faglige leder samt resten af personalegruppen. Både i et medarbejder- og lederperspektiv gives anledning til at identificere og drøfte etiske dilemmaer, der kan opstå i et krydspres mellem ’ydre’ vilkår for det pædagogiske arbejde og de professionelles idealer om kvalitet.

Lektor, Pædagoguddannelsen,
Københavns Professionshøjskole
E: anfe@kp.dk.