Anja Michelle Frimand

Anja Michelle Frimand

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 3. december 2018.

Casen, der er fortalt fra et pædagogfagligt medarbejderperspektiv, peger på nogle af de logikker, rationaler og perspektiver, der opstår - og indimellem kolliderer - i samarbejdet mellem pædagoger og forældre til børn i dagtilbud. Casen illustrerer også, hvordan den faglige leder kan være med til at konsolidere såvel som forstyrre den kategoriseringspraksis, der differentierer forældrene i henholdsvis klientorienterede, forbrugerorienterede og deltagerorienterede samarbejdsrelationer.

Lektor på pædagog- og læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Afdeling Bornholm.
E: Amif@kp.dk