Ann Starbæk Bager

Ann Starbæk Bager

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 3. december 2018.

Med New Public Management som styringsform har fokus gennem de seneste år været på målopnåelse (KPI), for at skabe høj produktivitet og kvalitet indenfor bl.a. sundhedsvæsenet. Ledelsesmæssigt ønskes samtidig et godt psykisk arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Teorien om virksomheders sociale kapital inspirerer til ledelsesmæssige handlemuligheder der skaber udvikling qua medarbejdernes kreativitet, samarbejde og faglige ekspertise i organisationen.

Ph.d., adjunkt i ledelses- og organisationsstudier, Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet

E: bager@hum.aau.dk