Anne Mette Møller

Anne Mette Møller

Anne Mette Møller er uddannet sociolog og ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet. Hun er adjunkt ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og er samtidig tilknyttet VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hendes forskning omhandler frontlinjemedarbejdere, professionalisme, faglig ledelse og digitalisering i offentlige organisationer med særligt fokus på samspillet mellem organisering, faglighed og viden i praksis. Hun arbejder primært med kvalitative metoder og feltarbejde. Empirisk har hun særligt beskæftiget sig med socialområdet og udsatte børn og unge. Hun underviser på Statskundskab og Den Fleksible Master i Offentlig Ledelse og holder jævnligt oplæg for bl.a. faglige organisationer.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2021.

Faglig ledelse har fyldt meget i den offentlige debat om offentlig ledelse i de senere år. Efter en periode med fokus på generiske ledelseskompetencer er lederens faglighed igen kommet i fokus. Men hvad indebærer faglig ledelse? I denne artikel besvarer vi det spørgsmål ved at tage udgangspunkt i forskningslitteraturen om fagprofessionelle frontlinjemedarbejdere og litteraturen om offentlig ledelse. På den baggrund argumenterer vi for, at faglig ledelse er en relationel ledelsesadfærd, der er rettet mod at aktivere faglig viden og normer og udvikle stærke faglige fællesskaber, med henblik på at kvalificere den faglige skønsudøvelse, sikre bevidste og fagligt funderede prioriteringer og understøtte håndteringen af moralske og følelsesmæssige belastninger i arbejdet. Vi giver eksempler på faglig ledelse fra vores forskning på henholdsvis dagtilbudsområdet og området for udsatte børn og familier.

Adjunkt, ph.d ved Kronprins Frederiks
Center for Offentlig Ledelse på
Institut for Statskundskab,
Aarhus Universitet