Bo Klindt Poulsen

Bo Klindt Poulsen

Bo Klindt Poulsen forsker i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning ved VIA University College i Aarhus. Han er tilknyttet forskningsprogrammet Professionspolicy i VIAs forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis, https://www.via.dk/forskning/uddannelseskvalitet-professionspolicy-og-praksis

Hans forskningsinteresser er professions- og praksisperspektiver i vejledningsfeltet, samarbejde i og om vejledning og vejledning i overgange. Hans ph.d.-afhandling udforskede uddannelsesvejledningen i udskolingen med særligt fokus på professionsudvikling og karrierelæring.

 

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. marts 2024.

Bo Klindt Poulsen undersøger uddannelsesvejledning i grundskolen fra 2001-2019. Med Foucaults begreber om forskellige magtformer analyserer Poulsen de styringsrationaler, der sætter betingelser for vejledning. Poulsen identificerer tre historiske faser og en tendens til at vejledning skal bruges til at sikre vækst og beskæftigelse. Ledelse af vejledning får dermed til opgave at gøre vejledningen og den vejledte samfunds(økonomisk) ansvarlig.

Ph.d.
Lektor i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
VIA University College

E: bokp@via.dk

T: +45 87551947

https://www.ucviden.dk/da/persons/bo-klindt-poulsen