Christa Breum Amhøj

Christa Breum Amhøj

Christa Amhøj er Ph.d. i styringsteknologier i den offentlige sektor. Tidl. leder af Center for Virksomhedsudvikling, CBS. Mangeårig underviser på CBS. Christa skriver om nye former for fællesskabt værdi og om nogle af de mange fællesskabte aktionsforskningsprojekter, som hun har været med til at designe og udføre. Senest har hun bidraget med kapitler i bøgerne ”Velfærdsteknologier – når teknologier holder mere end de lover” (red. La Cour og Højlund) og i ”Samskabelse og Ledelse” (red. Fogsgaard og de Jongh), ”Lederskabelse” (red. Helth) samt ”Læring i Praksis” (red. Helth). Mange af aktionsforskningsprojekterne har været i regi af WHOs Sund By Netværk (SBN). Overskrifterne for disse aktionsforskningsprojekter er: Fællesskabsagenterne, Naturens Rige og Byens Rum – Livet mellem husene. Herforuden er Christa oplægsholder på internationale konferencer, sundheds- og velfærdskonferencer og netværksleder for Rethinking Public Management (F5) for topledere i stat og kommune. Og tovholder på Mandag Morgens netværk SDG LEADERSHIP. Christa er desuden medstifter af SDG-Aktionsuniversitet og realiserer her en dyb drøm om, at viden skabes endnu mere lokalt og i tæt sammenspil med dem, det handler om: Mennesket i samfundet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 18. december 2019.

Hvordan leder vi forholdet mellem vores byer, organisationer og borgere? Denne artikel argumenterer for, at der er behov for strategier, der kan muliggøre, at både borgere, fag-professionelle, politikere og frivillige kommer endnu tættere på jorden, således at vi genopdager, at vi ikke har magt over jorden, men at vi må interagere med den, hvis vi vil skabe bæredygtig ledelse af vores byer. Der er med andre ord brug for fælled-skabelse, hvor vi sammen gøder og fremmer selve Livet ved at komme endnu tættere på jorden i al dens heterogenitet af støv, mudder, stemninger, planteliv, levet liv mm. Artiklen tager afsæt i et aktionslæringsprojekt med fem kommuner, hvis sigte er at afprøve det såkaldte Place Standard Tool, med henblik på at skabe lokale fællesskaber på konkrete steder. Vi tages med ud på gåture i byens rum og inviteres til at komme endnu længere ned på jorden, mærke og sanse – ikke blot det aktuelle liv ’mellem husene’, men alt det potentielle, der kan spire og gro, når borgere og fagprofessionelle sammen kreativt deltager i genopdagelsen og gentænkningen af stedet. Artiklen viser også hvordan processen skaber disorientering.

Christa Amhøj er ph.d., arbejder som selvstændig aktionsforsker bl.a. indenfor velfærdsteknologi, borgerinddragelse og byudvikling.
E: cbra.mpp@cbs.dk