Henrik Steenstrup

Henrik Steenstrup

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 1. august 2013.
illustration_legens_komplekse_lethed

Ofte afvises legen som noget useriøst og barnligt, men gennem artiklen skitseres rammerne til en model for, hvordan vi organisatorisk og ledelsesmæssigt kan styrke kreativitet, innovation og produktivitet gennem en ny forståelse og iscenesættelse af den organisatoriske leg. Gennem artiklen kobles modellen til et strategisk og ledelsesmæssigt mulighedsrum, der kan sætte legen i spil i forskellige kontekster.

cand.mag. Internationale studier

Ledelses- og organisationskonsulent

UCN act2learn

hen@ucnact2learn.dk