Eva Schimmell Raakjær

Eva Schimmell Raakjær

Eva Schimmell Raakjær er lektor ved Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionshøjskole. Hun fungerer som underviser, konsulent og samtalepartner. I sit arbejde med ledelsesudvikling, organisatoriske forandringsprocesser og professionelle samtaler henter Eva erfaring og viden fra sin baggrund som psykolog indenfor ledelses- og organisationsfeltet samt fra sit virke som konsulent. Eva underviser på Diplomuddannelsen i Ledelsen, særligt valgfag som Procesledelse og Ledelse & Coaching. Som konsulent driver hun sammen med offentlige organisationer indenfor forskellige sektorer en række udviklingsprojekter, ligesom hun har deltaget i forskningsprojekter indenfor ledelsesområdet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 26. januar 2021.
illustration refleksiv ledelse

Gennem de seneste mere end 50 år har der gradvist udviklet sig et ideal i om, at god ledelse i den offentlige sektor også er refleksiv ledelse. Der er imidlertid mange forskellige bud på, hvad refleksiv ledelse egentlig betegner, og hvorfor det er så godt. På den baggrund udvikler denne artikel en typologi over refleksiv ledelse med henblik på at skabe overblik over feltet og gøre det muligt at skelne forskellige tilgange til refleksiv ledelse fra hinanden. Typologien indeholder fire forskellige typer refleksiv ledelse: fortolkningsbaseret, perspektivistisk, databaseret og situationsbetinget. Artiklen bidrager til udviklingen af et mere nuanceret sprog til at tale om refleksiv ledelse og dermed til at anskueliggøre, at der er forskellige måder at indfri idealet om refleksiv ledelse. Dermed er det artiklens ambition at skabe klarhed og inspiration til velfærdsledere samt at etablere et grundlag for, at disse ledere kan forholde refleksivt til deres arbejde med at bedrive refleksiv ledelse.

Cand.psych., Lektor ved Ledelse,
Organisation og Forvaltning,
Københavns Professionshøjskole

E: evar@kp.dk