Finn Wiedemann

Finn Wiedemann

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 22. december 2022.

Artiklen diskuterer på baggrund af en kvalitativ undersøgelse i seks kommuner forvaltningernes erfaringer og strategier i forbindelse med Covid-19-krisen. Artiklen er en del af et større AP Møller-støttet projekt om, hvad man kan lære af krisens håndtering. Analysen er baseret på et omfattende interviewmateriale med skolechefer, forvaltningskonsulenter og skoleledere, og den viser, at der til trods for en overordnet, national styring kan identificeres forskellige lokale, praktiserede strategier.

Lektor
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kulturvidenskaber
SDU

T: 65501472
E: fw@sdu.dk