Frederik Boris Hylstrup Olsen

Frederik Boris Hylstrup Olsen

Frederik er ph.d.-studerende og er i sit forskningsprojekt optaget af, hvordan fremtiden ”bliver til” for børn og unge i folkeskolen samt hvordan børn og unge forholder sig til disse fremtidsorienterende praksisser.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. marts 2024.

Frederik Boris Hylstrup Olsen bidrager med et essay, der kredser om folkeskolens måder at italesætte fremtiden for børn og unge. Essayet foreslår at give rum for at fare vild i tid og sted – og opgive idealer om mål og retning i børn og unges uddannelsesveje. Essayet taler i stedet for at fremskrive en vildskabens ontologi i uddannelsesvejledningen, hvor der er mere plads til tingenes uorden, rum for vildskab og faren vild.

Cand.pæd. i pædagogisk antropologi,
ph.d.-studerende i uddannelsesvidenskab hos DPU,
Aarhus Universitet og
Københavns Professionshøjskole

E: frol@edu.au.dk