Jacob Graack-Larsen

Jacob Graack-Larsen

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 3. december 2018.

Denne case handler om, hvordan pædagogisk praksis og ledelse kan arbejde med udfordringer ved rørende (u)lige deltagelsesmuligheder for børn. Casen indfører først læseren i baggrunden for at gøre ligestilling til et særligt fokus i pædagogisk arbejde og ledelse, samt hvorledes en normkritisk tilgang kan understøtte dette. Endvidere illustrerer casen et konkret eksempel på sådan en indsats indenfor dagtilbudsområdet, samt stiller læseren forskellige spørgsmål til refleksion – alt efter om man ønsker at diskutere ud fra et pædagog-, studerende- eller lederperspektiv.

Cand.mag.pæd.
Adjunkt i Ledelse, organisation og forvaltning
Københavns Professionshøjskole
E: jagl@kp.dk