Jan Rosenmeier

Jan Rosenmeier

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 8. december 2022.

Digital forandring udfordrer ledelse og styring i alle professionsfelter. Senest har COVID-19-nedlukninger sat turbo på brugen af digitale platforme i fx skole og beskæftigelsesindsatsen, ligesom forhåbningerne til AI og automatisering sætter nye præmisser for både offentlige ledere og fagprofessionelles arbejde (Hundebøl, Pors og Sørensen 2020; Håkanson Lindqvist og Petterson 2019). Digitalisering udfordrer beslutningsprocesser og den professionelle dømmekraft, ligesom det kræver en gentænkning eller tilpasning af kerneydelserne i både den offentlige og den private sektor

Lektor og Ledelseskonsulent

EVU Ledelse,
VIA University College
A: Campus Nord, Hedeager 2,
8200 Aarhus N

T: +4587551812
T: +4527893332
E: JARO@via.dk