Janne Gleerup

Janne Gleerup

Janne Gleerup beskæftiger sig med arbejdslivsforskning.
Hun studerer bl.a. forskellige former for fleksibilisering, som i disse år præger udviklingen på arbejdsmarkedet og forandrer arbejdspladser, så vel som ledere og medarbejderes arbejdsliv. Aktuelt studerer hun erfaringer med 4 dages arbejdsuge, herunder hvordan omlægning hertil forandrer ledelsesopgaven samt samspillet mellem arbejdsliv og fritid.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatterne undersøger på, hvilke måder 4 dags arbejdsuge er frisættende fra og i arbejdet, og viser de medfølgende ledelses- og arbejdslivsmuligheder, dilemmaer og udfordringer, og viser behovet for en tillidsbaseret ledelse med mere individuel forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere, og en opmærksomhed på at fritid og arbejdslivs skal balanceres på nye måder.

Lektor, ph.d.
Center for Arbejdslivsforskning,
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet

E: gleerup@ruc.dk