Jens Ulrich

Jens Ulrich

Jens Ulrich er uddannet cand.mag. i samfundsfag og filosofi. Han har for år tilbage skrevet ph.d. om demokrati og demokratisk dannelse, hvor han blandt andet så på måltidets potentialer som dannelsesarena. Siden har han arbejdet med ledelse- og organisationsudvikling, og er i dag en af landets førende eksperter indenfor samskabelse, Ny velfærd og fællesskabelse.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 13. marts 2019.
Illustration buffet

Artiklen behandler måltidet på arbejdspladsen. Der ses på, hvordan måltidets indretning kan være med til at bane vejen for forskellige typer organisationskultur, som hver især kan bidrage til at understøtte den enkelte organisations specifikke mål og strategier. Artiklen belyser, hvilke organisationskulturelle muligheder der udspringer af fem forskellige måltidsformer; måltidet indrettet omkring en buffet, måltidet baseret på fadanretninger, på portionsanretninger, måltidet som indtages stående ved caféborde og endelig det måltid, hvor det er den medbragte madpakke, der indtages foran computeren på kontoret. Artiklen minder os om, at et måltid både kan adskille og samle – signalere individualitet såvel som fællesskab.

Publiceret den 15. september 2016.

Alle taler om samskabelse og stort set samtlige kommuner har en ambition om at være mere samskabende i tilrettelæggelse og udførelse af velfærdsopgaverne. Samskabelsesfeltet er imidlertid bredt. Og ofte opstår der misforståelser om, hvad man skal samskabe om og hvordan det skal gøres. Nærværende artikel præsenterer en typologi over forskellige samskabelsesformer, som kan anvendes.

Ph.d., lektor og ledelseskonsulent
VIA University Collage,
Ledelse & Vækst
T: 5183 2489
E: jeul@via.dk
www.linkedin.com/in/jens-ulrich