Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

I offentlige og private organisationer vinder ideer frem om at frisætte organisationer, ledere, medarbejdere og borgere med bl.a. radikal selvorganisering uden ledere, 4 dages arbejdsuge og frikommuneforsøg. Dette sker i erkendelse af, at hidtidige nye og fleksible ledelses-, organiserings- og styreformer ikke skaber den ønskede effektivitet, ressourceudnyttelse og værdiskabelse for borgerne. Men også med et ønske om at skabe arbejdspladser, hvor mennesker selvstændiggøres, vokser og trives i lyset af en voksende stress- og mistrivselskrise.

Phd, adjunkt.
Center for Ledelse og Forvaltning
Professionshøjskolen Absalon

A: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
T: +45 72481656
E: jekn@pha.dk