Jette Sandager

Jette Sandager

Jette Sandager forskning befinder sig i krydsfeltet mellem organisations-, uddannelses-, governance- og policy-studier, med et særligt fokus på styring af kønnede uddannelses- og karriereaspirationer. Hun har publiceret om feltet i både nationale og internationale tidsskrifter og bøger.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. marts 2024.

"When a girl": Forfatteren diskuterer med udgangspunkt i to specifikke Barbi-universer, hvordan glitter og glitrende objekter indgår i strategier rettet mod piger og unge kvinder. Barbie-universernes stereotype præsentation af piger i naturvidenskabelige miljøer udfordrer en diversitets-orienteret inklusion af piger i STEM.

Publiceret den 4. marts 2024.

I casen “Bliv STEMt af (kønnede) atmosfærer, materialer og drømme!” beskriver Jette Sandager og Mie Plotnikof en tværgående indsats, der søger at tiltrække piger og kvinder til STEM uddannelser. Casen viser, hvordan sådanne indsatser udspiller sig og synliggør hvordan forskellige interesser vikles sammen. Casen rejser et sæt af kritiske refleksive spørgsmål til ledere og interessenter, samt studerende involveret i STEM-feltet.

Ph.d., postdoc på Afdeling for Pædagogisk Sociologi,
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse,
Aarhus Universitet