Kirsten Osbæck Mogensen

Kirsten Osbæck Mogensen

Kirsten Osbæck Mogensen arbejder med professions-, organisations- og lederudvikling. Som underviser, konsulent og supervisor samarbejder Kirsten med organisationer, skoler, kommuner og individuelle skoleledere og lærere. Fra 2015-2022 arbejdede Kirsten som adjunkt/lektor i VIA Efter- og videreuddannelse med særlig vægt på udvikling af professionelle læringsfællesskaber og havde her rollen som projektudvikler og -leder på kommunale PLF-indsatser, herunder projektet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. maj 2023.

På Kolind Skole anvendes læringsvideoer som et virksomt middel til kobling mellem teori og praksis ind i deres ledelse af praksisintegreret professionsudvikling, der forbinder sig til skolens arbejde med og i professionelle læringsfællesskaber. Gennem udvikling af trygge rum og med tydelig og ensartet rammesætning lykkes det skolen at etablere kontinuerlige læreprocesser, der udvikler det fagprofessionelle sprog og skaber løbende forbedringer i praksis. Dette er fremkommet af et aktionsforskningsforløb på skolen, som denne artikel har til formål at formidle gennem praksisbeskrivelser, teoretiske refleksioner og diskussioner om, hvordan fagprofessioner kan styrkes ved at forstå professionsudvikling og organisatoriske læreprocesser som central ledelsespraksis.

Selvstændig; mogensens.dk
Lærer, cand. pæd. i pædagogisk psykologi,
master i læreprocesser med speciale i ledelses- og organisationspsykologi
M: kirsten@mogensens.dk