Klaus Bakdal

Klaus Bakdal

Klaus er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter. Han driver egen virksomhed indenfor organisation, ledelse og arbejdsliv, og er associeret til flere uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse. Han er certificeret udi systemiske og narrativer tilgange, og autodidakt i resten, som består af skønsomme blandinger af pragmatisme, eksistensfilosofi og hvad der i øvrigt måtte findes anvendeligt fra de mange hylder.

Han har skrevet bøger om professionelle samtaler, og en del artikler og bidrag til antologier om emner som tvivl, modstand, læring, teoriers anvendelighed, planlægning og meget andet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 10. juni 2020.
pointemand

Det organisatoriske enhedsbillede. Giv det lige en tanke. Forestillingen om det overskuelige diagram, værdibilledet, organisationsmodellerne, der tilsyneladende afspejler sandheden i forenklet form og som skal fungere som pejlemærker i vores arbejdsliv. Besnærende forsimplinger. Forførende forestillinger om fællesskaber. Teksten spørger: Er vi ikke nået så langt i (selv)erkendelse, i selvforståelse som videnssamfund og i tiltro og tillid til den enkeltes etiske handlekraft, at direktioners, teoretikeres og konsulenters monopol på billeddannelse ikke længere er løsningen, men snarere problemet?
Her tages livtag med denne forestilling og bydes ind med, hvordan organisationer kan beriges ved at dyrke mangfoldigheden og kompleksiteten, ved at skabe nye billeder, der ikke nødvendigvis er den eneste sandhed, men er hjælpsomme billeder, metaforer og kort, endda over fremtidige landområder.

Klaus Bakdal
cand.techn.soc.

Organisations- og ledelseskonsulent

E: klaus@bakdal.dk
W: www.bakdal.dk