Lene Tanggaard

Lene Tanggaard

Lene Tanggaard er ph.d., professor og viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet. Interesserer sig i sin forskning for kreative ledelses- og læreprocesser i organisationer og forsker især i forholdet mellem læringskultur, performancekultur og kreativitet. Medlem af erhvervsforskerudvalget og en række bestyrelser. Seneste udgivelser omfatter bl.a. Tæller vi det, der tæller? Målstyring og standardisering i arbejdslivet (2016) med Friis Andersen, Lær!: Effektiv talentudvikling og innovation (2015) med Tue Juelsbo og Syv gode vanebrud (2018).

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 21. december 2018.
Illustration mod

Ledere begår af og til fejl. Ledere kommer i situationer, hvor de kan være årsagen til og/eller må tage ansvaret for uheldige hændelser, udviklinger eller tilstande. Fejlene er som oftest ikke intenderede, det vil sige, at lederne som udgangspunkt ikke har haft et bevidst fortsæt om at fejle. I denne artikel peges der på, hvad det vil sige at have mod til at fejle som ledelse. Det handler i forfatternes optik ikke om en blind fejring af fejl, men om at have modet til at håndtere den udspændthed og de paradokser, som mod til at fejle kan indebære.

Professor og viceinstitutleder ved Aalborg Universitet,
E: lenet@hum.aau.dk