Lisbeth Christensen

Lisbeth Christensen

Lisbeth Christensen er selvstændig konsulent, uddannet cand.mag og master i læreprocesser. Lisbeth har specialiseret sig i at designe læringsforløb for virksomheder, der ønsker at agere mere entreprenørielt i et uforudsigeligt marked. Lisbeth har endvidere ekspertise i at bidrage til at udvikle den entreprenørielle uddannelsesinstitution ledelsesmæssigt, organisatorisk og pædagogisk/didaktisk i samarbejde med såvel ledere, som undervisere og studerende.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 25. april 2019.
pointekvinde illustration

Denne artikel synliggør de muligheder, offentlige ledere kan skabe med entreprenøriel hand-len og refleksion. Vi giver nogle bud på, hvordan ledere kan udvikle og lede en offentlig organisation, der håndterer komplekse problemstillinger ved netop at understøtte entreprenøriel handling. At være entreprenøriel er en måde at være til og agere i verden på, og entreprenørielle organisationsmedlemmer kan bidrage til at skabe og udnytte nye muligheder i politiske, mål- og kontraktstyrede organisationer. Entreprenøren tager udgangspunkt i, at fremtiden skabes af menneskelige handlinger, og at vi derfor selv kan påvirke og være med til at udvikle den.

selvstændig konsulent, 
cand.mag og master i læreprocesser,
E: lisbeth@lisbethc.dk