Lise Grønbæk Nielsen

Lise Grønbæk Nielsen

Lise Grønbæk Nielsen arbejder med ledelse og organisationsudvikling samt udvikling af Ung til Ung mentorskab. Underviser bl. a. på lederaspirantuddannelsen i Aarhus Kommune og har igangsat flere Ung til ung-mentorprojekter i forskellige kommuner.  Lise har tidligere været viceskoleleder i Aarhus Kommune fra 2011 - 2016 og sidst været læringsleder på Kolind Skole, Syddjurs, hvor hun havde det overordnede ansvar for de professionelles praksisudvikling gennem bl.a. professionelle læringsfællesskaber.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. maj 2023.

På Kolind Skole anvendes læringsvideoer som et virksomt middel til kobling mellem teori og praksis ind i deres ledelse af praksisintegreret professionsudvikling, der forbinder sig til skolens arbejde med og i professionelle læringsfællesskaber. Gennem udvikling af trygge rum og med tydelig og ensartet rammesætning lykkes det skolen at etablere kontinuerlige læreprocesser, der udvikler det fagprofessionelle sprog og skaber løbende forbedringer i praksis. Dette er fremkommet af et aktionsforskningsforløb på skolen, som denne artikel har til formål at formidle gennem praksisbeskrivelser, teoretiske refleksioner og diskussioner om, hvordan fagprofessioner kan styrkes ved at forstå professionsudvikling og organisatoriske læreprocesser som central ledelsespraksis.

Konsulent ved Cubion; Cubion.dk
Lærer, diplommoduler i ledelse,
integral coach fra ID Academy, master (2023) i læreprocesser, ledelses- og organisationspsykologi
M: lise@cubion.dk