Marianne Stougaard

Marianne Stougaard

Marianne Staal Stougaard er cand. mag., ph.d. og adjunkt ved Sundhed, Samfund og Velfærdsforskning, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole. Marianne underviser bl.a. på den sociale diplomuddannelse og forsker i samskabelse samt deltagelsesbetingelser- og muligheder for borgere i udsatte positioner. Marianne skrev Ph.d.-afhandling om samskabelse mellem fagprofessionelle frontmedarbejdere og beboere i udsatte boligområder.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

Ideelt set indebærer samskabelse ligeværdig inddragelse af berørte borgere i udviklingen af velfærd. Men hvordan kan man ledelsesmæssigt sikre den demokratiske inddragelse af borgere, der befinder sig i socialt udsatte positioner, og som typisk ikke inddrages? Dette søger artiklen svar på gennem en analyse af den ’hands-off’ såvel som ’hands-on’ ledelse af samskabelse, som bedrives af ledere og frontmedarbejdere i to forskellige cases mellem henholdsvis politi og borgere i et socialt udsat boligområde og mellem frontmedarbejdere og brugere på et værested for udsatte grupper. På baggrund heraf diskuteres de udfordringer og dilemmaer, der viser sig i ledelse af samskabelse med udsatte grupper, og der gives afslutningsvis en række anbefalinger til, hvordan ledere kan styrke de demokratiske processer i samskabelse.

Cand.mag., ph.d. og adjunkt
Sundhed, Samfund og Velfærdsforskning, UCL
E: Msst1@ucl.dk
W: https://bit.ly/3IHR0ZK