Morten Frouvne Vincentz

Morten Frouvne Vincentz

Morten Frouvne Vincentz arbejder som ledelses- og specialkonsulent i Frederiksberg Kommune, skoleforvaltningen. Morten er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har en systemisk konsulentuddannelse fra MacMann Berg samt en diplomuddannelse i ledelse fra Københavns Professionshøjskole. Han har i mere end 20 år arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling indenfor både den offentlige og civile sektor som både leder og konsulent. Morten er optaget af at drive forandringsprocesser i organisationer fremad med den rette involvering af de personer, der enten påvirker eller påvirkes af forandringen. I Frederiksberg Kommune arbejder Morten med en omstilling af hele det specialiserede område, hvor skolevæsenet som helhed, og de enkelte folkeskoler som enhed, styrkes og støttes i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 14. maj 2024.

Med øget professionalisering og forventninger om vidensbasering bliver det mere almindeligt, at offentlige organisationer indfører et lag af videnspersoner, vejledere eller ressourcepersoner. Det er også tilfældet på skoleområdet, hvor læsevejledere, matematikvejledere og inklusionsvejledere er blevet en fast bestanddel af medarbejdergruppen. Håbet er, at disse medarbejdere kan bidrage til den faglige ledelse og understøtte højere og mere ensartet faglig kvalitet. Men i praksis kan den ambition være svær at indfri, da medarbejderne står med en række forskellige roller, som de forventes at påtage sig. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan vejlederne på skoler i Frederiksberg Kommune oplever deres roller, og vi diskuterer, hvad det betyder for deres mulighed for at bidrage til faglig ledelse. Vi peger også på, hvordan ledelse og vejledere kan arbejde med rolleforståelsen for at sikre højere grad af afstemthed.

Specialkonsulent
Frederiksberg Kommune,
Skoleafdelingen

T:   +45 53601766
E: mortenfv@gmail.com
LI: https://www.linkedin.com/in/mortenfv/