No Emil Kampmann

No Emil Kampmann

No Emil Kampmann er forsker, underviser og konsulent i afdeling for forskning og udvikling ved området for Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionshøjskole. Hans forskningsområde er betingelserne for - og forandringer i kravene til - velfærdsledelse og velfærdsarbejde. Han har særligt fokus på børne- og ungeområdet, og er optaget af tematikker som grænsekrydsende samarbejde (ml. lærere-pædagoger, skole-klub/SFO eller forvaltning-daginstitution), forandringer i lærer- og pædagogprofessionen samt daginstitutions- og skolepolitik Derudover arbejder han med refleksiv ledelse, tillidsbaseret ledelse og ledelse med social kapital.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 26. januar 2021.
illustration refleksiv ledelse

Gennem de seneste mere end 50 år har der gradvist udviklet sig et ideal i om, at god ledelse i den offentlige sektor også er refleksiv ledelse. Der er imidlertid mange forskellige bud på, hvad refleksiv ledelse egentlig betegner, og hvorfor det er så godt. På den baggrund udvikler denne artikel en typologi over refleksiv ledelse med henblik på at skabe overblik over feltet og gøre det muligt at skelne forskellige tilgange til refleksiv ledelse fra hinanden. Typologien indeholder fire forskellige typer refleksiv ledelse: fortolkningsbaseret, perspektivistisk, databaseret og situationsbetinget. Artiklen bidrager til udviklingen af et mere nuanceret sprog til at tale om refleksiv ledelse og dermed til at anskueliggøre, at der er forskellige måder at indfri idealet om refleksiv ledelse. Dermed er det artiklens ambition at skabe klarhed og inspiration til velfærdsledere samt at etablere et grundlag for, at disse ledere kan forholde refleksivt til deres arbejde med at bedrive refleksiv ledelse.

Cand.soc, Ph.d., Lektor & forskningsprojektleder, Forskning og Udvikling ved Ledelse, organisation og forvaltning, 
Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole

E: noka@kp.dk 

linkedin.com/in/no-emil-kampmann-12795235/