Peter Jespersen

Peter Jespersen

Peter Jespersen er jurist med sidefag i psykologi og master i ledelse. Han er ansat som lektor i ledelse og organisation på VIA University college og underviser på diplom i ledelse, diplom i projektledelse samt EBA. Desuden er Peter Jespersen involveret i flere projekter om organisationsudvikling på gymnasier og erhvervsskoler, samt en række undervisningsforløb for før ledere og nye ledere. Peters tidligere erhvervskarriere omfatter blandt andet handelsgymnasieskolen, detailhandel, den finansielle sektor og staten.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 19. september 2022.

Ledere og andre beslutningstagere bør være opmærksom på de tabs-, offer- og forfaldsmyter, der måtte være i en organisation. Disse tabsmyter kan være sejlivede og kræver løbende opmærksomhed og håndtering, fordi de ofte står i vejen for udvikling og tilpasning i organisationen. I artiklen vil jeg advokere for en multiteoretisk tilgang til den ledelsesmæssige håndtering af myterne. En håndtering som består i dels at facilitere meningsskabelse og arbejde med at udvikle organisationens modenhed, dels at arbejde med databaseret ledelse.

Lektor i ledelse og organisation
VIA University College
T: +4587551993
E: PJES@via.dk