René Rasmussen Sjøholm

René Rasmussen Sjøholm

René Rasmussen Sjøholm er grundlæggende læreruddannet og har en diplomuddannelse i ledelse samt en Master of Public Governance fra CBS. René er skolechef i Frederiksberg kommune og har tidligere været Centerchef for dagtilbud, skole og uddannelse i Hvidovre Kommune. René har en udpræget skolefaglig baggrund efter mange års erfaringer som lærer, faglig leder, skoleleder og skolechef. René har en særlig opmærksomhed på den faglige udvikling gennem tydelig faglig ledelse, herunder hvordan det formelle ledelsesrum organiseres, tilpasses og anvendes fleksibelt til at imødekomme de forandrende behov som opstår i Folkeskoleregi. René er fungerende formand for skolechefnetværket i Region Hovedstaden og sidder endvidere i bestyrelsen Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 14. maj 2024.

Med øget professionalisering og forventninger om vidensbasering bliver det mere almindeligt, at offentlige organisationer indfører et lag af videnspersoner, vejledere eller ressourcepersoner. Det er også tilfældet på skoleområdet, hvor læsevejledere, matematikvejledere og inklusionsvejledere er blevet en fast bestanddel af medarbejdergruppen. Håbet er, at disse medarbejdere kan bidrage til den faglige ledelse og understøtte højere og mere ensartet faglig kvalitet. Men i praksis kan den ambition være svær at indfri, da medarbejderne står med en række forskellige roller, som de forventes at påtage sig. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan vejlederne på skoler i Frederiksberg Kommune oplever deres roller, og vi diskuterer, hvad det betyder for deres mulighed for at bidrage til faglig ledelse. Vi peger også på, hvordan ledelse og vejledere kan arbejde med rolleforståelsen for at sikre højere grad af afstemthed.

Skolechef
Frederiksberg Kommune,
Skoleafdelingen

T:   +45 28980080
E:     resj02@frederiksberg.dk