Søren Munkedal

Søren Munkedal

Søren underviser på diplomuddannelsen i ledelse. Han har selv 12 års ledererfaring fra både den offentlige og private sektor. Aktuelt handler hans primære forskningsmæssige interesse om rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor.

Link til profil: https://www.ucviden.dk/da/persons/s%C3%B8ren-munkedal

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. maj 2023.

Mangel på blandt andet social- og sundhedsuddannede, sygeplejersker og pædagoger bliver en af velfærdssamfundets allerstørste udfordringer i de kommende år. De decentrale, offentlige ledere kan ikke løse denne udfordring på egen hånd, men de bliver nødt til at håndtere situationen på bedste vis, da intet tyder på, at udfordringerne bliver mindre i de kommende år. Artiklen forsøger at skabe overblik over forskningslitteraturens bud på, hvordan decentrale, offentlige ledere kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere på et arbejdsmarked med mangel på arbejdskraft. Selvom situationen er vanskelig, demonstrerer artiklen, at decentrale ledere faktisk har en række forskellige handlemuligheder, der kan være med til at afbøde konsekvenserne af manglen på arbejdskraft ved at skabe attraktive, rummelige og innovative arbejdspladser.

Cand.scient.pol og master i offentlig ledelse,
adjunkt EVU Ledelse, VIA University College

E: smun@via.dk