Søren Voxted

Søren Voxted

Søren Voxted er Ph.D., lektor på Syddansk Universitet på Institut for Marketing og Management. Søren har gennem flere år forsket og undervist i emner der knytter sig til offentlig ledelse og offentlig organisering, hvor fokus især har været på frontlinjelederens rolle og opgaver i forandringsprocesser. Søren har udgivet flere bøger og artikler om dette emne, bl.a. faglig ledelse i offentlige organisationer fra 2016.

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 23. juli 2018.
Illustration frontlinjeledelse

I artiklen præsenteres data der udfolder, at laget af frontlinjeledere på en række udslagsgivende felter befinder sig i en lederrolle forskellig fra øvrige ledere. Ud fra disse resultater argumenteres der for, at frontlinjeledere bør udgøre et selvstændigt opmærksomhedspunkt ved eksempelvis rekruttering, lederuddannelse og lederudvikling. Omvendt udelukker artiklen ikke, at de offentlige frontlinjeledere har opgaver og en tilgang til ledelse identisk med ledere på højere niveau, og at ledelse dermed også har generiske elementer.  

Lektor Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet

T: +45 65509107

E: voxted@sdu.dk