Søren Voxted

Søren Voxted

Søren Voxted er lektor, ph.d på Syddansk Universitet ved Institut for Marketing og Management. Søren har gennem flere år forsket og undervist i emner der knytter sig til offentlig ledelse og offentlig organisering, hvor fokus især har været på frontlinjelederens rolle og opgaver i forandringsprocesser. Søren har udgivet flere bøger og artikler om dette emne, bl.a. faglig ledelse i offentlige organisationer fra 2016.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2021.

Dette bidrag har til formål at udfolde hvordan faglig ledelse kan udøves i praksis. Det er et bidrag, der positionerer sig hvor faglig ledelse er en aktivitet, der udøves af formelle ledere tæt på de ansatte: frontlinjelederne. På baggrund af teoretisk litteratur og sekundære empiriske data opstilles og diskuteres en model for procesledelse i faglig ledelse, hvor de fire faktorer der udgør modellen er 1) at organisationens faglige processer er i centrum for ledelse, hvor 2) lederen er tæt på de ansatte ved tilstedeværelse i arbejdsfællesskabet, hvor 3) lederen befinder sig i en formel lederrolle overfor de ansatte og hvor 4) procesledelse er en planlagt og faciliteret aktivitet, ligesom der foreligger planer for systematisk feedback og dialog med de ansatte.

Publiceret den 23. juli 2018.
Illustration frontlinjeledelse

I artiklen præsenteres data der udfolder, at laget af frontlinjeledere på en række udslagsgivende felter befinder sig i en lederrolle forskellig fra øvrige ledere. Ud fra disse resultater argumenteres der for, at frontlinjeledere bør udgøre et selvstændigt opmærksomhedspunkt ved eksempelvis rekruttering, lederuddannelse og lederudvikling. Omvendt udelukker artiklen ikke, at de offentlige frontlinjeledere har opgaver og en tilgang til ledelse identisk med ledere på højere niveau, og at ledelse dermed også har generiske elementer.  

Lektor, ph.d ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet

T: +45 65509107

E: voxted@sdu.dk