Sarah Richardt Schoop

Sarah Richardt Schoop

Sarah Richardt Schoop beskæftiger sig med folkeskolen i bred forstand. Hun har fokus på organisering, ledelse og samarbejde omkring skolen såvel som på fag, faglighed, pædagogik og didaktik for elever både med og uden særlige behov i skolen.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatterne undersøger, hvordan ledelsen i en række folkeskoler i Esbjerg og Holbæk tolker og oversætter den frisættelse fra de statslige og kommunale regler, der fulgte med velfærdsaftalerne fra 2021. Frisættelsen ses ude i skolerne som frihed til at gentænke skolens tilbud på visionære måder, og opgaven er at ramme den rette balance mellem at sætte medarbejderne fri og at sætte retning for frisættelsen.

Cand. scient.pol, chefanalytiker
VIVE – Børn og Uddannelse
T: +45 51539451
E: srsc@vive.dk