Sharon Kishik

Sharon Kishik

Sharon Kishik er Videnskabelig Assistent på Institut for Business Humaniora og Jura, Copenhagen Business School. Han er involveret i forskningsprojektet ‘Gendered formations of educational interests and aspirations in primary and secondary schooling.’ Han er interesseret i spørgsmål om tid, affekt, og subjektivitet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. marts 2024.

Denne artikel tegner konturerne af en alternativ måde at aspirere på, der lader fremtiden stå hen. Dette peger i retning af en ny, mere bæredygtig og kollektiv forståelse af aspirationer.

Cand.soc
Sk.bhl@cbs.dk
Department of Business Humanities and Law/Institut for Business Humaniora og Jura
Copenhagen Business School

https://orcid.org/0000-0002-8437-1567