Steen Juul Hansen

Steen Juul Hansen

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 27. oktober 2016.
anmeldelse_illustration

”I politikkens vold. Offentlige lederes vilkår og muligheder” har fokus på, hvordan politik trænger ind i alle kroge af den offentlige sektor. Bogens indhold og budskab er et tiltrængt opgør med den traditionelle beskrivelse af, hvordan den offentlige sektor bør fungere med styringskæde, hierarki og loyale embedsmænd. På den baggrund kan man spørge, om den offentlige ledelse så ikke er en professionel ledelse med fokus på at realisere politikernes beslutninger. Bogens korte svar er nej. Ledelse i den offentlige sektor er i politikkens vold.

Ph.d, docent, Center for Ledelse og Organisationsudvikling, VIA University College.

E: SJH@VIA.DK