Vibeke Harms Andersen

Vibeke Harms Andersen

Vibeke Andersens forskningsområde spænder vidt. Gennem de seneste 10 år har fokus
været rettet mod en nysgerrighed på, hvad ændringer i ledelsesformer betyder for
organiseringen af arbejdet, på menneskers praktiske udøvelse af arbejdet og betydning for
arbejdslivet i forhold til trivsel og mistrivsel – med et fokus på nye teknologiers betydning.
Teoretisk er Vibeke inspireret af en praksisteoretisk tilgang til forståelse af arbejdet og
muligheder for at ændre vilkårene. Vibeke har igennem de sidste 11 år været
modulkoordinator og underviser på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser
ved AAU. Hun har tillige igennem en årrække været arbejdsmiljørepræsentant på instituttet.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatterne undersøger, hvordan selvledelse skaber et spændingsfelt mellem medarbejderes frihed og kontrolmekanismer i arbejdet og de paradoksale ledelsessituationer, der opstår, bl.a. kan medarbejdere stå i et valg mellem at ”følge reglerne” eller vælge ”at følge lederen”. Ledelsesbehovet opstår bl.a. der hvor ansvarstagen udebliver eller fejlfortolkes.

Lektor Emerita
Aalborg Universitet
Campus København.

E: vian@ikl.aau.dk
T: +45 51514363