Forfattervejledning

Er du interesseret i at skrive artikler til LEDERLIV?

Vi inviterer flere forskellige profiler ind som forfattere. Det være sig forskere og undervisere på de videregående uddannelser, afgangsprojektstuderende på diplom- og masterstudier, ledere og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, konsulenter inden for organisation og ledelsesfeltet – og andre med viden om, erfaring i og interesse for, hvordan vi leder og organiserer i samfundet og på arbejdspladserne.

Få mere information omkring muligheder og kriterier for, at du også kan publicere i LEDERLIV, ved at klikke nedenfor eller kontakt redaktionen.

FORLØB
FORMALIA
FORMIDLINGSFORMER
FEEDBACKKRITERIER
FAGFÆLLEBEDØMMELSE
CALL FOR CASES