Forskningsartikel
Publiceret den: 13. marts 2019.
Af: Jens Ulrich
Illustration buffet

Artiklen behandler måltidet på arbejdspladsen. Der ses på, hvordan måltidets indretning kan være med til at bane vejen for forskellige typer organisationskultur, som hver især kan bidrage til at understøtte den enkelte organisations specifikke mål og strategier. Artiklen belyser, hvilke organisationskulturelle muligheder der udspringer af fem forskellige måltidsformer; måltidet indrettet omkring en buffet, måltidet baseret på fadanretninger, på portionsanretninger, måltidet som indtages stående ved caféborde og endelig det måltid, hvor det er den medbragte madpakke, der indtages foran computeren på kontoret. Artiklen minder os om, at et måltid både kan adskille og samle – signalere individualitet såvel som fællesskab.

Anmeldelse
- gennem sprækker og fordoblinger
Publiceret den: 13. marts 2019.
Af: Eva Pallesen

Den modige leder er en aktuel og anbefalelsesværdig bog – både for ledere og medarbejdere.
Kapitlernes forskellige veje ind i ’mod og ledelse’ konvergerer, kommenterer, komplemente-rer og modsiger indimellem hinanden. Bogens bidrag er ikke blot at bringe ’modige’ indsigter – det interessante opstår når bogens sprækker og spændinger skaber plads til at aktivere læserens egne tanker og erfaringer, og lader et ord som vi ofte bruger i flæng vokse, strække og sprække.

Forskningsartikel
- indsigter fra affektiv-æstetiske ledelseseksperimenter
Af: Poula Helth
Forskningsartikel
– et problemkatalog for offentlig ledelse nu og fremover
Af: Betina W. Rennison