Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

- konstruktivismens bidrag til moderne strategisk ledelse

Jesper Olsen

Ledelses- og organisationskonsulent

UCN act2learn

T: 72691663

E: jeol@ucnact2learn.dk