Jesper Olsen

Jesper Olsen

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 1. oktober 2014.

I denne artikel reflekteres over det særlige, der kendetegner projektledelse som ledelsesdisciplin i en offentlig kontekst. Artiklen fokuserer på, hvordan disse særlige forhold bør få betydning for, hvordan vi forstår projektledelses-disciplinen og projektleder-rollen i en offentlig organisation.

Publiceret den 1. april 2014.

Formålet med denne artikel er at udvide vores forståelse af strategi og strategisk ledelse ved at anvende konstruktivisme som et supplerende paradigme for derved at kvalificere det samlede arbejde med strategisk ledelse. Ved at udfordre de klassiske strategimodeller med den konstruktivistiske værktøjskasse, er det min klare opfattelse at strategiarbejdet kan kvalificeres betydeligt.

Jesper Olsen

Ledelses- og organisationskonsulent

UCN act2learn

T: 72691663

E: jeol@ucnact2learn.dk