Ledelse og styring af digital forandring

Vol#3

Ledelse og styring af digital forandring

Vinter 2022

Digitaliseringen skyller ind over organisationerne og skaber store forandringer. Dette temanummer handler om, hvordan digital forandring udfordrer beslutningsprocesser og professionel dømmekraft, og kræver en gentænkning eller tilpasning af kerneydelserne i alle typer fagprofessionel praksis. Med afsæt i empiriske undersøgelser fra rehabilitering, skole og unge-vejledning diskuterer artiklerne de fælles udfordringer for ledere af digital forandring.

Af: Anja Svejgaard Pors, Matilde Høybye-Mortensen, Niels Borch Rasmussen, Jan Rosenmeier, Søren B. Hornskov

Digital forandring udfordrer ledelse og styring i alle professionsfelter. Senest har COVID-19-nedlukninger sat turbo på brugen af digitale platforme i fx skole og beskæftigelsesindsatsen, ligesom forhåbningerne til AI og automatisering sætter nye præmisser for både offentlige ledere og fagprofessionelles arbejde (Hundebøl, Pors og Sørensen 2020; Håkanson Lindqvist og Petterson 2019).

Af: Sara Bilenberg, Elof Nellemann Nielsen

Digitalisering og nye teknologier forandrer den fagprofessionel praksis i den offentlige sektor. Krav om ”mere og bedre velfærd gennem bredere anvendelse af ny teknologi” (Regeringen 2022) medvirker til at understrege behovet for digitale kompetencer og teknologiforståelse blandt medarbejdere såvel som ledere.
Hvor medarbejderne oftest står med anvendelsesorienterede opgaver og -udfordringer, har lederne også en ekstra opgave i at sikre, at den (nye?) viden, som digitale fagsystemer,...

Af: Niels Borch Rasmussen, Jonathan Jagd Hermansen, Irina Papazu, Kasper Friis Rasmussen

Der er i disse år en stigende interesse for at datainformere velfærdsarbejdet i den offentlige sektor. Mens data i årtier er blevet anvendt som ledelsesinformation, er fokus nu på, at data skal anvendes til at understøtte og udvikle det borgernære driftsniveau, og at ledere skal bedrive fagligt lederskab med data som omdrejningspunkt. På det praktiske plan fremstår ambitionerne imidlertid ganske ukonkrete, og på trods ambitioner om at datainformere velfærdsopgaven, er det fortsat uklart,...

Af: Søren B. Hornskov

Den hastige digitalisering har længe udfordret ledere i skolen, men corona-krisen skruede tempoet endnu højere op. Den virtuelle skole blev lige pludselig den eneste mulige skole, ligesom de digitale læremidler og medier pludselig fik meget klare fordele i forhold til de analoge undervisningsmaterialer. En leder i undersøgelsen fortryder, at han ikke har gjort mere for at træne brugen af digitale platforme før krisen, men siger samtidig at det jo først blev nødvendigt da nedlukningerne ramte...

Af: Jytte Pahus, Matilde Høybye-Mortensen, Asbjørn Thalund Binderup, Lillian Buus, Mikkel Hjorth

Digitale løsninger bliver en stadig større del af arbejdslivet, derfor er det vigtigt at fagprofessionelle oparbejder en teknologiforståelse. Vi vil i denne artikel introducere ledere for en tilgang til arbejdet med en professionsrettet teknologiforståelse og belyse vigtigheden af medarbejdernes teknologiforståelse.
Som leder er det vigtigt at påtage sig et ansvar for den digitale fremdrift i organisationen og understøtte medarbejderne i at opnå teknologiforståelse, som rækker ud over...